© 2012 / 2020 - Reformhuis Schaper Deze website is eigendom van Reformhuis Schaper en is met uiterste zorg samengesteld... Reformhuis Schaper heeft alles wat binnen haar vermogen ligt gedaan om alle informatie op deze website correct weer te geven. Desondanks kan geen enkele garantie worden gegeven en kunnen geen rechten worden ontleend aan de verstrekte informatie en/of aanbiedingen. Reformhuis Schaper is niet aansprakelijk voor enige schade of enig letsel in welke vorm dan ook voortvloeiend uit uw bezoek aan of ontoegankelijkheid van deze website of uit uw vertrouwen ten aanzien van de op deze website verschafte informatie, waaronder, maar niet uitsluitend, virussen die uw computerapparatuur, software of gegevens kunnen infecteren.   Tenzij anders is aangegeven, zijn alle auteursrechten op deze website (tekst, beeld en overig materiaal) eigendom van Reformhuis Schaper.